CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 

STT

Ngành

Chuyên ngành

Năm đào tạo

1

Sư phạm Tiếng Anh

 

kế thừa, 2004

2

Sư phạm Tiếng  Pháp

3

Sư phạm Tiếng  Nga

4

Sư phạm Tiếng  Trung

5

Ngôn ngữ Anh

05 chuyên ngành (Ngôn ngữ và Văn hóa; Sư phạm; Biên dịch; Phiên dịch; Du lịch)

 

 

 

kế thừa 2004, 2005, 2007

 

 

 

6

Ngôn ngữ  Pháp

04 chuyên ngành (Ngôn ngữ và Văn hóa; Sư phạm; Phiên-Biên dịch; Du lịch)

7

Ngôn ngữ  Nga

04 chuyên ngành (Ngôn ngữ và Văn hóa; Sư phạm; Phiên-Biên dịch; Song ngữ Nga-Anh du lịch)

8

Ngôn ngữ  Trung Quốc

05 chuyên ngành (Ngôn ngữ và Văn hóa; Sư phạm; Phiên dịch; Biên dịch; Thương mại)

2006, 2007

9

Ngôn ngữ  Nhật

03 chuyên ngành (Ngôn ngữ và Văn hoá)

2006

10

Quốc tế học

02 chuyên ngành (Hoa kỳ học)

2007

11

Việt Nam học

02 chuyên ngành (Ngôn ngữ - Văn hoá - Du lịch)

2007

12

Ngôn ngữ  Hàn Quốc

02 chuyên ngành (Ngôn ngữ và Văn hoá)

2008


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 784
Tổng số lượt truy cập: 5.291.249