CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

TT

TÊN NGÀNH

TT

TÊN NGÀNH

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

 

 

1

Luật (Luật hành chính-Nhà nước; Luật dân sự; Luật hình sự; Luật kinh tế; Luật quốc tế)

2

Luật kinh tế (có các chuyên ngành: Luật hợp đồng; Luật tổ chức kinh doanh)

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

 

3

Giáo dục Thể chất

4

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

KHOA DU LỊCH

 

 

5

Kinh tế

7

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

6

Quản trị kinh doanh

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 

 

8

Sư phạm Tiếng Anh

14

Ngôn ngữ Trung Quốc

9

Sư phạm Tiếng Pháp

15

Quốc tế học

10

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

16

Ngôn ngữ Pháp

11

Việt Nam học

17

Ngôn ngữ Nhật

12

Ngôn ngữ Anh

18

Ngôn ngữ Hàn

13

Ngôn ngữ Nga

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

 

19

Kinh tế (Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường; Kế hoạch-Đầu tư; Kinh tế chính trị)

26

Quản trị nhân lực

20

Quản trị kinh doanh

27

Hệ thống thông tin quản lý (Tin học kinh tế; Thống kê kinh doanh)

21

Marketing

28

Kinh doanh nông nghiệp

22

Kinh doanh thương mại (Kinh doanh thương  mại; Thương mại điện tử)

29

Kinh tế nông nghiệp

23

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng)

30

Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp)

24

Kế toán

31

Kinh tế nông nghiệp - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng day bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia)

25

Kiểm toán

32

Quản Trị Kinh Doanh (liên kết đào tạo với Viên Công nghệ Tallaght – Ireland)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

 

33

Khoa học đất

44

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

34

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

45

Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)

35

Kỹ thuật cơ - điện tử

46

Thú y

36

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

47

Nuôi trồng thủy sản

37

Công nghệ thực phẩm

48

Quản lý nguồn lợi thủy sản

38

Công nghệ sau thu hoạch

49

Công nghệ chế biến lâm sản

39

Quản lý đất đai

50

Lâm nghiệp

40

Bệnh học thủy sản

51

Lâm nghiệp đô thị

41

Nông học

52

Quản lý tài nguyên rừng

42

Bảo vệ thực vật

53

Khuyến nông (song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn)

43

Khoa học cây trồng

54

Phát triển nông thôn (Phát triển nông thôn; Quản lý dự án)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT

 

 

55

Hội họa (Hội họa; Tạo hình đa phương tiện)

59

Sư phạm Mỹ thuật

56

Đồ họa

60

Thiết kế đồ họa (Thiết kế đồ họa; Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện)

57

Điêu khắc

61

Thiết kế thời trang

58

Thiết kế nội thất (Thiết kế nội thất; Thiết kế truyền thống)

 

 

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

 

 

62

Kỹ thuật công trình xây dựng

64

Công nghệ kỹ thuật môi trường

63

Kỹ thuật điện, điện tử

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

 

65

Sư phạm Toán học

73

Sư phạm Tin học

66

Sư phạm Vật lí

74

Sư phạm Hóa học

67

Sư phạm Sinh học

75

Sư phạm Lịch sử

68

Giáo dục Chính trị

76

Giáo dục Tiểu học

69

Sư phạm Ngữ văn

77

Tâm lý học giáo dục

70

Sư phạm Địa lý

78

Giáo dục Mầm non

71

Giáo dục Quốc phòng-An ninh

79

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

72

Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ)

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

 

 

80

Đông phương học

92

Văn học

81

Triết học

93

Lịch sử

82

Báo chí

94

Xã hội học

83

Công nghệ sinh học

95

Sinh học

84

Hóa học

96

Vật lí học

85

Khoa học môi trường

97

Địa lý tự nhiên

86

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

98

Công nghệ thông tin

87

Quản lý tài nguyên và môi trường

99

Công tác xã hội

88

Hán - Nôm

100

Toán học

89

Ngôn ngữ học

101

Toán ứng dụng

90

Kỹ thuật địa chất

102

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

91

Địa chất học

103

Kiến trúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 

 

104

Y đa khoa

109

Điều dưỡng

105

Răng - Hàm - Mặt

110

Kỹ thuật hình ảnh y học

106

Y học dự phòng

111

Y tế công cộng

107

Y học cổ truyền

112

Xét nghiệm y học

108

Dược học

 

 

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

 

1

Chăn nuôi

2

Nuôi trồng thủy sản


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 43
Tổng số lượt xem trang này: 758
Tổng số lượt truy cập: 5.291.157