CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

TT

TÊN NGÀNH

TT

TÊN NGÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

 

 

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ

1

Văn học Việt Nam

9

Quang học

2

Ngôn ngữ học

10

Hoá hữu cơ

3

Lịch sử thế giới

11

Hoá phân tích

4

Dân tộc học

12

Khoa học máy tính

5

Sinh lý học người và động vật

13

Lịch sử Việt Nam

6

Sinh lý học thực vật

14

Hoá lý thuyết và hoá lý

7

Vật lý chất rắn

15

Quản lý tài nguyên và môi trường

8

Địa chất học

16

Công nghệ sinh học

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ

1

Công nghệ sinh học

14

Triết học

2

Dân tộc học

15

Vật lý chất rắn

3

Địa chất học

16

Động vật học

4

Địa lý tài nguyên và môi trường

17

Hoá hữu cơ

5

Khoa học máy tính

18

Hoá lý thuyết và hoá lý

6

Khoa học môi trường

19

Hoá phân tích

7

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

20

Hoá vô cơ

8

Ngôn ngữ học

21

Lịch sử thế giới

9

Quản lý tài nguyên và môi trường

22

Lịch sử Việt Nam

10

Quang học

23

Lý luận văn học

11

Sinh học thực nghiệm

24

Văn học Việt Nam

12

Kiến trúc

25

Kỹ thuật địa chất

13

Toán ứng dụng

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

 

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ

1

Lịch sử Việt Nam

7

Lý luận và PP dạy học môn Vật lý

2

Hoá lý thuyết và hoá lý

8

Động vật học

3

Đại số và lý thuyết số

9

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

4

Lý luận và PP dạy học bộ môn Toán học

10

Lý luận và PP dạy học bộ môn Sinh học

5

Lý luận văn học

11

Hoá vô cơ

6

Thực vật học

12

Địa lý tự nhiên

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ

1

Động vật học

15

Lý luận và PP dạy học bộ môn Địa lý

2

Hoá hữu cơ

16

Lý luận và PP dạy học bộ môn Hoá học

3

Hoá lý thuyết và hoá lý

17

Lý luận và PP dạy học bộ môn Lịch sử

4

Hoá phân tích

18

Lý luận và PP dạy học bộ môn Sinh học

5

Hoá vô cơ

19

Lý luận và PP dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt

6

Lịch sử thế giới

20

Lý luận và PP dạy học bộ môn Vật lý

7

Lịch sử Việt Nam

21

Quản lý giáo dục

8

Lý luận văn học

22

Tâm lý học

9

Văn học Việt Nam

23

Toán giải tích

10

Đại số và lý thuyết số

24

Thực vật học

11

Địa lý học

25

Văn học nước ngoài

12

Địa lý tự nhiên

26

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

13

Giáo dục học

27

Lý luận và PP dạy học bộ môn Toán

14

Hình học và tôpô

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

 

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ

1

Quản trị kinh doanh

3

Kinh tế chính trị

2

Kinh tế nông nghiệp

 

 

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ

1

Quản trị kinh doanh

3

Kinh tế chính trị

2

Kinh tế nông nghiệp

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

 

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ

1

Chăn nuôi

5

Quản lý đất đai

2

Khoa học cây trồng

6

Lâm sinh

3

Phát triển nông thôn

7

Thú y

4

Bảo vệ thực vật

8

Nuôi trồng thuỷ sản

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ

1

Bảo vệ thực vật

6

Nuôi trồng thuỷ sản

2

Chăn nuôi

7

Phát triển nông thôn

3

Kỹ thuật cơ khí

8

Quản lý đất đai

4

Khoa học cây trồng

9

Thú y

5

Lâm học

10

Công nghệ thực phẩm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 

 

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ

1

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

 

 

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ

1

Lý luận và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh

3

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

2

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp

4

Ngôn ngữ tiếng Pháp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 

 

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ

1

Ngoại tiêu hoá

6

Nội thận - tiết niệu

2

Sản phụ khoa

7

Chẩn đoán hình ảnh

3

Nội - Tim mạch

8

Y tế công cộng

4

Nội tiêu hoá

9

Ngoại tiết niệu

5

Nội - Nội tiết

10

Nhi khoa

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ

1

Chẩn đoàn hình ảnh

7

Sản phụ khoa

2

Huyết học và truyền máu

8

Tai Mũi Họng

3

Nội khoa

9

Y học chức năng

4

Ngoại khoa

10

Y tế công cộng

5

Nhi khoa

11

Răng Hàm Mặt

6

Y học cổ truyền

12

Dược lý – Dược lâm sàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

 

 

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ

1

Luật kinh tế

 

 

KHOA DU LỊCH

 

 

I. Đào tạo trình độ Thạc sĩ

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 34
Tổng số lượt xem trang này: 746
Tổng số lượt truy cập: 5.291.143