Các quyết định khen thưởng trong kỳ thi tuyển sinh năm 2018; khen thưởng năm học 2017-2018 và danh sách khen thưởng 01-10-2018

Trường gửi kèm các quyết định khen thưởng trong kỳ tuyển sinh năm học 2018 và khen thưởng năm học 2017-2018, vui lòng xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 2.744
Tổng số lượt truy cập: 5.309.205