Các quyết định và danh sách kỷ luật sinh viên trong học kỳ 1, năm học 2018-2019 09-04-2019

Phòng CTHSSV gửi các quyết định và danh sách sinh viên bị kỷ luật trong HKI, năm học 2018-2019, sinh viên xem chi tiết ở các file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 770
Tổng số lượt truy cập: 7.416.846