CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: Quốc tế học 04-09-2016

Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Quốc tế học

Loại hình đào tạo: Chính quy

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 

(Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 35
Tổng số lượt xem trang này: 1.595
Tổng số lượt truy cập: 5.291.165