CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: Sư phạm Tiếng Anh 07-09-2016

Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng  Anh

Loại hình đào tạo: Chính quy

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

(Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 34
Tổng số lượt xem trang này: 1.558
Tổng số lượt truy cập: 5.291.131