HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KHUÔN VIÊN CỦA TRƯỜNG

1. Diện tích đất đai

Diện tích đất:                       6,6 ha

Diện tích đất xây dựng:     4.661 m2

2. Giảng đường, nhà làm việc:

2.1. Giảng đường hiện nay:  diện tích sàn xây dựng 15.461 m2                          

68 phòng  học chuyên ngành trong đó có:

10 Phòng LAB

01 Phòng thiết bị không dây

06 Phòng học trực tuyến

01 Phòng cabin phiên dịch

50 Phòng học đa chức năng

 

2.2. Phòng máy tính: 600 m2 ;                               Số phòng: 7

Máy tính

Số lượng

Máy phòng máy tính

270

Máy bàn làm việc

100

Máy phòng học

66

Wifi

50

Tổng cộng

486

 

2.3. Thư viện - Tư liệu: 383.76 m2 ; Số phòng: 02

Tài liệu dạy-học

Số lượng

Giáo trình

5176

Tài liệu tham khảo

18.955

Tài lieu nghe nhìn

1071

Báo, tạp chí

4795

Khóa luận, luận văn

1786

Báo cáo NCKH

353

Tổng cộng

32.136


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 710
Tổng số lượt truy cập: 5.291.114