Công bố thông tin luận án của nghiên cứu sinh Lê Thanh Nguyệt Anh 29-11-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế xin công bố thông tin luận án của:
Nghiên cứu sinh Lê Thanh Nguyệt Anh 
Mã số: 9140111
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài: 
EFL TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES REGARDING LEARNER AUTONOMY: AN EXPLORATORY STUDY AT A VIETNAMESE UNIVERSITY IN THE MEKONG DELTA
Các thông tin khác về luận án vui lòng xem file đính kèm
FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
Bài viết mới hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 496
Tổng số lượt truy cập: 7.601.607