Công bố thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hồ Thị Quỳnh Như, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 16-10-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án cho: Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Quỳnh Như
Mã số: 62 14 01 11
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài: DESIGNING A VOCATIONAL ENGLISH CURRICULUM FOR HUE INDUSTRIAL COLLEGE  
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 
Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Tôn Nữ Như Hương
                                           2. TS. Trương Bạch Lê
Xin xem chi tiết tại các file đính kèm !

 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 860
Tổng số lượt truy cập: 7.257.139