Công bố thông tin luận án tiến sĩ trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế 04-05-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: 

Nghiên cứu sinh: Võ Thị Thanh Diệp 
Mã số: 9140111
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài: 
TEACHING VOCABULARY TO YOUNG LEARNERS: VIETNAMESE PRIMARY EFL TEACHERS’ PERCEPTIONS AND PRACTICE
FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 935
Tổng số lượt truy cập: 10.269.421