Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017 12-09-2016

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên,  sinh viên, học viên sau Đại học có nhu cầu đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 như sau:

Đối tượng đăng ký :

- Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên.

- Đối với sinh viên, chỉ chọn những sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 có điểm trung bình chung học tập của năm trước đó từ 2, 5 trở lên. Sinh viên năm cuối không được đăng ký.

Kinh phí: Trường hỗ trợ mỗi đề tài cấp Trường từ 6 đến 8 triệu đồng (đối với cán bộ, giảng viên) và từ 4 đến 6 triệu đồng  (đối với sinh viên, học viên sau Đại học). Hội đồng xét thuyết minh đề tài của Trường sẽ đánh giá thuyết minh, kinh phí và quyết định mức chi cuối cùng cho mỗi đề tài.

Trình tự đăng ký:

Các cá nhân nộp bản Thuyết minh đề tài (file đính kèm) cấp Trường cho Trưởng đơn vị. Trưởng đơn vị tổ chức họp Hội đồng KH-ĐT của đơn vị để sơ tuyển và góp ý  về nội dung, phương pháp  nghiên cứu  và  đề nghị điều chỉnh đề xuất tên đề tài nếu cần thiết. Biên bản họp hội đồng KH-ĐT của đơn vị phải ghi rõ tên đề tài được sơ tuyển và xếp theo thứ tự ưu tiên dựa trên tính cấp thiết, tính khả thi, tính thiết thực, sản phẩm khoa học, sản phẩm ứng dụng dự kiến của đề tài đăng ký.

 Đơn vị tổng hợp các bản Thuyết minh đề tài và nộp cho Trường kèm theo biên bản họp hội đồng KH-ĐT của đơn vị qua phòng KH,CN & HTQT trước ngày 04/11/2016.

Đề nghị các đơn vị phổ biến Thông báo này cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau Đại học trong đơn vị và triển khai nhiệm vụ KH,CN này đúng  quy trình và tiến độ.

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Phòng KH,CN&HTQT của Trường.

ĐT: 054.3.830.722; Email: detaidhnn@gmail.com.

Thông tin cụ thể xin xem file đính kèm./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 2.865
Tổng số lượt truy cập: 10.269.659