Thông báo danh sách sinh viên còn nợ học phí (đối chiếu sau đợt hai thu học phí học kỳ I 2017-2018) 15-01-2018

Nhằm đảm bảo việc thu và nộp học phí đúng quy định, nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo và đôn đốc sinh viên thực hiện nộp học phí HKI, năm học 2017-2018 như sau: (xem chi tiết các file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:
     KHOA_12.xls
     KHOA_14.xls
     KHOA_K9.xls
     KHOA_K10.xls
     KHOA_K11.xls
     KHOA_K13.xls

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 1.238
Tổng số lượt truy cập: 5.305.910