Dò điểm rèn luyện của học kỳ I năm học 2016-2017 và góp ý bản đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 09-05-2017

Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập và triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2016-2017, để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo rộng rãi đến sinh viên về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện của học kỳ I năm học 2016-2017 (theo danh sách đính kèm). Nếu có trường hợp nào sai sót cần điều chỉnh, đề nghị sinh viên trực tiếp liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV. Hoàng Thị Luyên) trước 12 tháng 5 năm 2017. Sau thời hạn trên Trường sẽ tiến hành việc xét cấp học bổng và sinh viên sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

2. Triển khai để Ban cán sự các lớp tiến hành tổ chức họp và lấy ý kiến phản hồi lần cuối về bản đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên (đính kèm). Tất cả các ý kiến, góp ý, bổ sung đề nghị Ban cán sự các lớp cụ thể hóa bằng biên bản và gửi về Trường qua phòng Công tác học sinh sinh viên (gặp CV. Hoàng Thị Luyên) trước ngày 31 tháng 5 năm 2017.

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa quan tâm triển khai thực hiện.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 39
Tổng số lượt xem trang này: 2.057
Tổng số lượt truy cập: 5.071.952