Đối chiếu nợ học phí đối với sinh viên các khoá K9,K10, K11, K12 Học kỳ I - năm học 2016 - 2017 09-02-2017

Sau khi hoàn thành công tác thu hộ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 3 (thời gian thu đợt 3 từ ngày 13/01/2017 đến 18/01/2017). Hôm nay, Trường đã lập danh sách nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017, danh sách này được đăng tải tại website của Trường: hucfl.edu.vn và tại bảng thông báo Phòng KH-TC. Đề nghị sinh viên cần lưu ý đối chiếu nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017. 

Thời gian đối chiếu học phí hệ chính quy học kỳ I năm học 2016-2017: từ ngày 09/02/2017 đến 16/02/2017 (file đính kèm). Sau ngày 17/02/2017 Trường chốt danh sách nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 gửi cho các Phòng Công tác Học sinh Sinh viên để xử lý kỷ luật theo quy định.

Vì vậy đề nghị sinh viên các khóa thực hiện thông báo này./.

FILE ĐÍNH KÈM:
     KHOA_K8.xls
     KHOA_K9.xls
     KHOA_K12.xls
     KHOA_K11.xls
     KHOA_K10.xls

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 43
Tổng số lượt xem trang này: 1.974
Tổng số lượt truy cập: 5.160.453