Gia hạn thời gian đối chiếu nợ học phí đối với sinh viên hệ Chính quy Học kỳ I - năm học 2016 - 2017 16-02-2017

Căn cứ vào thông báo số 63 ngày 08 tháng 2 năm 2017 về việc đối chiếu nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ chính quy. Đến hết ngày 15/2/2017 vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí chưa đến đối chiếu. Vì vậy để tạo điều kiện cho sinh viên, Trường sẽ gia hạn thời gian đối chiếu nợ học phí đến hết ngày 21/2/2017.

Ngày 22/02/2017 Trường chốt danh sách nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 gửi cho các Phòng Công tác Học sinh Sinh viên để xử lý theo quy định.

Vì vậy đề nghị sinh viên các khóa thực hiện thông báo này./.

 

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 35
Tổng số lượt xem trang này: 740
Tổng số lượt truy cập: 5.071.946