Hội nghị giao ban công tác KHCN&HTQT giữa ba đơn vị tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 29-12-2016

Ngày 28/12/2016, Hiệu trưởng ba trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN); trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN) và trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế (ĐHNN-ĐHH) đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác KHCN&HTQT giữa ba đơn vị tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm các thầy Nguyên hiệu trưởng của Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế, phó hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo,  khoa học, hợp tác quốc tế, lãnh đạo các phòng quản lý đào tạo và khoa học, hợp tác quốc tế và một số lãnh đạo các Khoa. Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo tổng kết tình hình KHCN và HTQT trong thời gian qua, những đề xuất của các lãnh đạo của ba đơn vị và nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự Hội nghị, Hiệu trưởng ba trường đã thống nhất kết luận về các hạng mục liên quan đến khả năng hợp tác giữa 3 trường trong công tác KHCN, hợp tác trong nước và quốc tế tiêu biểu là  đồng tổ chức các Hội thảo quốc gia, Hội thảo quốc tế, kể cả  các hội thảo dành cho HV Cao học và NCS luân phiên tại các trường, chia sẽ thông tin dữ liệu các đề tài nghiên cứu khoa học, luận án,, hổ trợ đăng bài báo, chia sẽ nguồn chuyên gia và tình nguyện viên nước ngoài giữa ba trường…

Một số hình ảnh

 

TS Bảo Khâm, Hiệu trưởng trường ĐHNN-ĐHH phát biểu tại hội nghị

 

 

TS Nguyễn Xuân Long, Phó hiệu trưởng trường ĐHNN-ĐHQGHN phát biểu tại hội nghị

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 1.675
Tổng số lượt truy cập: 8.032.233