THỐNG KÊ HỘI NGHỊ - HỘI THẢO NĂM 2017

 

STT

Thời gian tổ chức

Tên Hội thảo - Hội nghị

Đơn vị chủ trì và phối hợp

Đơn vị phụ trách

Đối tượng tham dự

1

23-24/3/2017

Tập huấn về PPGD tiếng Anh năm 2017 với chủ đề From theory to implementation: Bringing new ideas into your classroom

Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản ( THT- JALT) và Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Phòng KH,CN&HTQT

Giảng viên tiếng Anh thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và các trường ĐH, CĐ khác;  Giảng viên tiếng Anh từ các Sở Giáo dục và đào tạo trên toàn quốc; Học viên cao học, sinh viên tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

2

1/4/2017

Tập huấn Phương pháp NCKH cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Phòng KH,CN&HTQT

CB-GV, HVCH, SV

3

3-4/5/2017

Hội thảo Quốc gia về Năng lực giáo viên Tiếng Anh: Từ chính sách đến thực tiễn lớp học

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Phòng KH,CN&HTQT

CB-GV, nhà nghiên cứu trong và ngoài trường

4

26/06/2017

Nghiên cứu và trao đổi chuyên đề về Ngôn ngữ học cho giảng viên tiếng Anh của Trường

PGS. STEPHEN MOORE, Giảng viên Khoa Xã hội Nhân văn, Đại học Macquarie

Phòng KH,CN&HTQT

GV Khoa tiếng Anh

5

1/6/2017

Hội nghị NCKH Sinh viên và HVCH lần thứ 12 - năm 2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Phòng KH,CN&HTQT

CB-GV, sinh viên

6

29/8/2017

Hội thảo Áp dụng hoạt động học tập phục vụ cộng đồng trong giảng dạy đại học

United Board, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Phòng KH,CN&HTQT

CB ngoài trường, CB-GV và SV khoa tiếng Anh

7

06/09/2017

Chuyên đề về “Reading Circles and Extensive Reading”

GS. Michael Furmanovsky, Đại học Ryukoku, Nhật Bản; GS. Rob Waring, Đại học Notre Dame Seishin

Phòng KH,CN&HTQT

Giảng viên tiếng Anh và học viên cao học.

8

21/10/2017

Hội thảo chuyên đề Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Phòng KH,CN&HTQT

CB-GV, sinh viên

9

22-23/11/2017

Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Phòng KH,CN&HTQT

CB-GV, nhà nghiên cứu trong và ngoài trường

10

23/11/2017

Tập huấn với chủ đề "Language Teacher Engagement & Critical Metacognitive Mindfulness"

PGS.TS. Indika Liyanage (Đại học Deakin, Úc) phối hợp với trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Phòng KH,CN&HTQT

Khoa tiếng Anh, QTH, TACN

11

18-22/12/2017

Lớp tập huấn “Xây dựng, duy trì và quản lý ngân hàng câu hỏi đề thi”.

Chuyên gia: Dennis van den Broek và Angela Verschoor, Tổ chức Khảo thí quốc tế Cito

Phòng KH,CN&HTQT phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Ngôn ngữ và Văn hóa

Giảng viên từ các đơn vị nòng cốt của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

12

05, 14, 18, 21/12/2017

Báo cáo chuyên đề cho NCS và HVCH

TS. Phạm Hồng Anh, TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Võ Thị Liên Hương, TS. Nguyễn Thị Bảo Trang, TS. Hồ Thị Mỹ Hâu, TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, TS. Phan Quỳnh Như, TS. Cao Lê Thanh Hải

Phòng KH,CN&HTQT

NCS, HVCH


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 1.772
Tổng số lượt truy cập: 10.669.614