Hội thảo khu vực liên ngành về ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ 10-11-2015

Nghiên cứu liên ngành là xu hướng tất yếu trong thời đại toàn cầu hóa. Sự đa chiều như là kết quả của xu hướng hậu hiện đại và sự tương tác giữa ba nhóm yếu tố trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ, có thể được xem là những động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển nghiên cứu liên ngành ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

 

 TS. Bảo Khâm - Hiệu Trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc 

 

Trong hai ngày 06 – 07/11/2015, tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế diễn ra Hội thảo khu vực với chủ đề Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ học và Giảng dạy Ngôn ngữ”, Hội thảo nhận được sự hợp tác của Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng, Đại học Ubon Ratchathani, Đại học Buriram, Đại học Quốc gia Lào. Hội thảo đã nhận được 69 báo cáo, trong đó có 54 báo cáo sẽ được trình bày tại Hội thảo. Các báo cáo nghiên cứu trong Hội thảo khu vực liên ngành về ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế phản ánh được các xu hướng phát triển chung trên thế giới, nhưng đồng thời cũng phản ánh các khuynh hướng cụ thể trong bối cảnh cụ thể ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Các nghiên cứu có liên quan đến Khung năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) là một minh chứng cụ thể cho tác động toàn cầu hóa. Các báo cáo tập trung phân tích đối chiếu các nét tương đồng và dị biệt trong các ngôn ngữ Anh -Việt, Lào -Việt, Pháp -Việt, Hán –Việt. 

 

 Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa cho các đơn vị đồng tổ chức Hội thảo  

 

Hội thảo Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ học và Giảng dạy Ngôn ngữ năm 2015 được tổ chức với mục đích tạo diễn đàn trao đổi thông tin khoa học cập nhật, báo cáo kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ, và khả năng ứng dụng nghiên cứu trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ; giúp các nhà nghiên cứu có định hướng nghiên cứu liên ngành; hướng đến việc thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu, các khoa, các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước và khu vực.

  
GS. VS. TSKH. Trần Ngọc Thêm báo cáo tại Hội thảo PGS. TS Trần Văn Phước báo cáo tại Hội thảo
 


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 1.931
Tổng số lượt truy cập: 8.032.299