Kế hoạch tổ chức khóa học GDQP-AN cho sinh viên Khóa 12 năm 2017 30-03-2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục quốc Phòng Huế năm học 2016-2017, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Khóa 12, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 3/5/2017 (4 tuần)

Tập trung: 07h00 ngày 3/5/2017

2. Địa điểm: Trung tâm GDQP Huế, số 161 Nguyễn Khoa Văn, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Đối tượng: Sinh viên Khóa 12 (trừ sinh viên đã đăng ký học khóa hè 2016)

4. Phương tiện đi lại: Tự túc

Lưu ý:   Sinh viên cần thực hiện các nội dung sau:

- Trung tâm GDQP cấp quân trang, quân dụng trong thời gian học tại Trung tâm.

-  Sinh viên cần mang theo: Giày, dép, chăn và các tư trang cá nhân khác đảm bảo sinh hoạt tại Trung tâm trong 04 tuần.

- Học phí toàn khóa (đối với SV không thuộc khối sư phạm): 725.000 đồng/01 SV.

- Tiền ăn toàn khóa: 40.000 đồng/SV/ngày (học phí và tiền ăn sinh viên nộp tại Trung tâm GDQP).

-  Đối với sinh viên đã có chứng chỉ GDQP ở bậc học Cao đẳng: Học thêm học phần bổ sung theo quy định của Trung tâm; khi đi tập trung đề nghị đem theo chứng chỉ CĐ và bảng điểm CĐ (bản photo) để Trung tâm kiểm tra.

-  Những sinh viên không tham gia đợt học chính khóa này đề nghị làm đơn nêu rõ lý do và có kèm theo minh chứng cụ thể; nộp đơn về Trường (qua VP một cửa SV, gặp chuyên viên Bùi Hữu Hùng) trước ngày 14/4/2017.

- Những trường hợp sinh viên thuộc diện chính sách hoặc có sai sót về thông tin giải quyết tại VP một cửa SV (gặp chuyên viên Bùi Hữu Hùng) trước ngày 14/4/2017. Khi đến giải quyết đề nghị sinh viên mang theo giấy tờ minh chứng.

- SV có nguyện vọng được biên chế vào 1 tiểu đội đề nghị lập danh sách và nộp lại cho cán bộ của Trung tâm trong buổi sáng tập trung 3/5/2017.

Trường đề nghị lãnh đạo các Khoa và BCS các lớp triển khai thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 1.376
Tổng số lượt truy cập: 5.071.784