Kế hoạch tổ chức khóa học GDQP-AN cho sinh viên Khóa 15 năm 2020 20-12-2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục quốc Phòng Huế năm học 2019-2020, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Khóa 14, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 3/2/2020 đến ngày 1/3/2020 (4 tuần). Tập trung: 07h00 ngày 3/2/2020.

2.  Địa điểm: Trung tâm GDQP Huế, số 161 Nguyễn Khoa Văn, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.  Đối tượng: Sinh viên Khóa 15 (trừ những sinh viên đã đăng ký học khóa hè 2019.)

4. Đăng ký: Đề nghị Lớp trưởng các lớp lập danh sách lớp tham gia học đợt chính khóa (theo mẫu đính kèm) và gửi về địa chỉ: bhhung@hueuni.edu.vn trước ngày 10/1/2020.

5. Phương tiện đi lại: Tự túc

Sinh viên theo học cần thực hiện các nội dung sau:

- Trung tâm GDQP cấp quân trang, quân dụng trong thời gian học tại Trung tâm.

- Sinh viên cần mang theo: Giày, dép, chăn và các tư trang cá nhân khác đảm bảo sinh hoạt tại Trung tâm trong 04 tuần.

- Học phí toàn khóa (đối với SV không thuộc khối sư phạm): 965.000 đồng/SV/Khóa học .

- Tiền ăn toàn khóa: 45.000 đồng/SV/ngày (1.125.000đ/khóa học).

- Tiền ở Ký túc xá TT GDQP-AN Đại học Huế: 70.000đ/SV/Khóa học (căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-ĐHH ngày 26/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt mức thu tiền ở của sinh viên tại Ký túc xá Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh Đại học Huế).

Lưu ý: Sinh viên nộp học phí, tiền ăn, tiền ở tại TT GDQP-AN Đại học Huế trong ngày về nhập học.

- Đối với sinh viên đã có chứng chỉ GDQP ở bậc học Cao đẳng (CĐ): Đề nghị đem đem bảng chính và bảng photo (không cần công chứng) đến VP Một cửa SV (gặp CV. Bùi Hữu Hùng) để kiểm tra. Những trường hợp này sẽ học thêm học phần bổ sung theo quy định của Trung tâm; khi đi tập trung đề nghị đem theo chứng chỉ CĐ và bảng điểm CĐ (bản photo) để Trung tâm kiểm tra, đối chiếu.

- Đối với những sinh viên đã có chứng chỉ GDQP ở bậc học Đại học (ĐH): Đề nghị đem bảng chính và bảng photo (không cần công chứng) đến VP Một cửa SV (gặp CV. Bùi Hữu Hùng) để kiểm tra.

- Những sinh viên không tham gia đợt học chính khóa này đề nghị làm đơn nêu rõ lý do và có kèm theo minh chứng cụ thể; nộp đơn về Trường (qua VP một cửa SV, gặp CV. Bùi Hữu Hùng) trước ngày 10/1/2020.

- Những trường hợp sinh viên thuộc diện chính sách hoặc có sai sót về thông tin giải quyết tại VP một cửa SV (gặp CV. Bùi Hữu Hùng) trước ngày 10/1/2020. Khi đến giải quyết đề nghị sinh viên mang theo giấy tờ minh chứng.

- SV có nguyện vọng được biên chế vào 1 tiểu đội đề nghị lập danh sách và nộp lại cho cán bộ của Trung tâm trong buổi sáng tập trung 3/2/2020.

Trường đề nghị lãnh đạo các Khoa và Ban cán sự các lớp triển khai thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 1.296
Tổng số lượt truy cập: 8.032.254