Kế hoạch tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Cao học Đợt 1- Năm 2017 24-12-2016

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1  năm 2017  số 1453/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 23/11/2016 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1  năm 2017  số 1452/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 23/11/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành và hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh:

Chuyên ngành dự tuyển Nghiên cứu sinh: Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

LỆ PHÍ HỒ SƠ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Dự tuyển

Nộp hồ sơ dự tuyển

Phát hành hồ sơ:  40.000 đ/01 hs

Dự kiến

ngày 17/04/2017

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2017

Buổi sáng:  8h00’ – 10h00’

Buổi chiều: 14h00’- 16h00’

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo

Xử lý hồ sơ:  60.000 đ/01 hs (theo TB số 1453/TB-ĐHH ngày 23/11/2016)

 

2. Chuyên ngành thi tuyển Cao học:

Chuyên ngành

dự thi Cao học

Môn thi tuyển Cao học

 

Lý luận & phương pháp

dạy học bộ môn Tiếng Anh

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

Thực hành

tiếng Anh

Phương pháp

giảng dạy tiếng Anh

Tiếng Pháp/ Tiếng Hàn/

Tiếng Nhật/Tiếng Trung

Ngôn ngữ học

so sánh đối chiếu

Tiếng Việt

thực hành

Ngôn ngữ học

đối chiếu

Tiếng Anh/ Tiếng Pháp/

Tiếng Hàn/Tiếng Nhật/

Tiếng Trung

3. Hồ sơ dự thi Cao học:

LỆ PHÍ  HỒ SƠ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Dự thi

Nộp hồ sơ dự tuyển

Phát hành  hồ sơ:  40.000 đ/01 hs

(bao gồm đề cương ôn tập)

Ngày

08 09 tháng 04 năm 2017

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2017

Buổi sáng:  7h30’ - 10h30’

Buổi chiều: 13h30’- 16h30’

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo

Xử lý hồ sơ:  60.000 đ/01 hs (theo TB số 1452/TB-ĐHH ngày 23/11/2017)

 

 

4. Lớp bổ túc kiến thức (BTKT) và hướng dẫn ôn tập thi tuyển Cao học:

LỆ PHÍ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Bổ túc

kiến thức

Thông báo sau

Lớp BTKT khai giảng

ngày 28/02/2017

 

Thí sinh đăng ký từ ngày ra thông báo đến

hết ngày 20/01/2017

Buổi sáng:  7h30’ - 10h30’

Buổi chiều: 13h30’- 16h30’

* Thí sinh đăng ký

tại Phòng Đào tạo.

* Thí sinh nộp tiền

tại phòng  Kế hoạch – Tài chính.

Ôn tập

thi tuyển/ môn học

Lớp ôn tập khai giảng

ngày 28/02/2017

 

* Thí sinh đăng ký từ ngày ra thông báo đến

hết ngày 20/02/2017

Buổi sáng:  7h30’ - 10h30’

Buổi chiều: 13h30’- 16h30’

* Các môn  hướng dẫn ôn tập, gồm:

Môn Cơ bản  (45 tiết);

Môn Cơ sở (45 tiết);

Môn Ngoại ngữ (45 tiết);

Lưu ý:  Kinh phí ôn tập sẽ được trả lại trong trường hợp không mở được lớp ôn.

 

5. Thí sinh tự  sắp xếp nơi ở trong thời gian dự tuyển, ôn tập và dự thi.

6. Trường không nhận hồ sơ trong thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán (từ 23/01/2017 đến hết ngày 06/02/2017).

7. Không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển/ dự thi qua đường bưu điện.

8. Thí sinh lưu ý nộp lệ phí dự thi trước ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi (28/02/2017) theo nội dung hướng dẫn tại TB số 1452/TB-ĐHH ngày 23/11/2017 của Giám đốc Đại học Huế.

 

Các cơ quan hoặc cá nhân muốn biết thêm chi tiết về nội dung kế hoạch này xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Địa chỉ: 57- Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế

ĐT: 054. 3.820.023;   Website: http://hucfl.edu.vn  (Đào tạo Sau đại học)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 52
Tổng số lượt xem trang này: 1.262
Tổng số lượt truy cập: 5.075.860