Kết quả cấp chứng chỉ NNKC đợt thi 14/01/2017 và thời gian nhân đơn phúc khảo 24-01-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ đợt thi 14/01/2017 dành cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên.

Sinh viên tải file đính kèm tương ứng để xem kết quả cụ thể.

Kết quả cá nhân sẽ được cập nhật vào tài khoản cá nhân sau. Nếu có sai sót điểm từ tài khoản cá nhân và bảng điểm công bố, SV liên hệ Phòng Đào tạo, gặp CV. Trần Thiện Đạt để được xử lý, hạn cuối 10/2/2017.

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 08/2/2017 đến hết ngày 10/02/2016 (Trong giờ hành chính và Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo)

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - ĐHNN - Cửa số 3 - CV.Thảo).

- Kết quả phúc khảo dự kiến công bố muộn nhất vào ngày 17/2/2016.

Lưu ý: - Cấp Chứng chỉ sẽ có thông báo cụ thể sau.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 46
Tổng số lượt xem trang này: 9.315
Tổng số lượt truy cập: 5.165.152