Kết quả thi và điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học bằng 2 và liên thông ngày 23/10/2016 09-11-2016

Xem chi tiết file đính kèm

FILE ĐÍNH KÈM:
     thong_bao.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 1.694
Tổng số lượt truy cập: 8.032.286