Kết quả vi phạm “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2015 - 2016 22-01-2016

Thực hiện công văn số 4146/BGDĐT-CTHSSV ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2015-2016, từ 03 tháng 9 đến 18 tháng 10 năm 2015 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K9 đến K12. Nhìn chung đại bộ phận sinh viên của các đơn vị đều tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, nộp và làm bài thu hoạch đạt chất lượng tốt. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu ý thức trong việc học tập như: vắng học, không làm bài thu hoạch, làm bài thu hoạch không đạt yêu cầu…

Nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và trau dồi bản lĩnh chính trị cho sinh viên, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghi Lãnh đạo các khoa thông báo kết quả sinh viên vi phạm kỷ luật trong “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2015 - 2016 (Có danh sách kèm theo) để sinh viên của đơn vị mình được biết.

Những trường hợp có thắc mắc về kết quả vi phạm nêu trên, yêu cầu gặp Chuyên viên Nguyễn Văn Hậu tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên trong 2 ngày 28 và 29 tháng 01 năm 2016 để được giải quyết, sau thời hạn trên Trường sẽ ra quyết định kỷ luật.

Đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi để sinh viên biết và thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 57
Tổng số lượt xem trang này: 2.106
Tổng số lượt truy cập: 5.075.974