LÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN, CÁC KHOA TRỰC THUỘC VÀ PHÂN HIỆU

STT

Trường

1

Trường Đại học Khoa học

 

Hiệu trưởng

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển

Phó hiệu trưởng

PGS.TS. Hà Văn Hành

TS. Võ Thanh Tùng (Phụ trách công tác HSSV)

2

Trường Đại học Sư phạm

 

Hiệu trưởng

TS. Lê Anh Phương

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện (Phụ trách công tác HSSV)

PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận

3

Trường Đại học Y Dược

 

Hiệu trưởng

GS.TS. Cao Ngọc Thành

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Tam (Phụ trách công tác HSSV)

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

TS. Nguyễn Khoa Hùng

4

Trường Đại học Nông Lâm

 

Hiệu trưởng

PGS.TS. Lê Văn An

Phó Hiệu trưởng       

TS. Lê Thanh Bồn

PGS.TS. Phùng Thăng Long

PGS.TS Huỳnh Văn Chương (Phụ trách công tác HSSV)

5

Trường Đại học Nghệ thuật

 

Hiệu trưởng

TS. Phan Thanh Bình

Phó Hiệu trưởng

TS.Đỗ Xuân Phú (Phụ trách công tác HSSV)

6

Trường Đại học Ngoại ngữ

 

Hiệu trưởng   

TS. Bảo Khâm

Phó Hiệu trưởng       

TS. Nguyễn Tình (Phụ trách công tác HSSV)

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung

7

Trường Đại học Kinh tế

 

Hiệu trưởng

PGS.TS. Trần Văn Hòa

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn (Phụ trách công tác HSSV)

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc  

TS. Trương Tấn Quân

8

Trường Đại học Luật

 

Hiệu trưởng   

PGS.TS. Đoàn Đức Lương

Phó hiệu trưởng        

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương (Phụ trách công tác HSSV)

ThS. Trần Việt Dũng

9

Khoa Du lịch - Đại học Huế

 

Khoa Trưởng  

PGS.TS. Bùi Thị Tám

Phó Khoa trưởng

PGS. TS  Trần Hữu Tuấn (Phụ trách công tác HSSV)

10

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

 

Khoa Trưởng  

TS. Nguyễn Gắng

Phó Khoa trưởng       

CN. Đoàn Dũng (Phụ trách công tác HSSV)

11

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

 

Giám đốc        

TS. Trương Chí Hiếu


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 1.125
Tổng số lượt truy cập: 5.291.279