Lịch thi tốt nghiệp lần 1 của các lớp Anh Bằng 2 K8 Chính quy và Anh VLVH K7 tại Huế 10-12-2015

Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 cho 02 lớp Anh Bằng 2 K8 Chính quy và 01 lớp Anh VLVH K7 tại Huế như sau:

1. Lịch thi tổ chức vào ngày 27 tháng 12 năm 2015 (Chủ nhật). Tất cả học viên dự thi có mặt tại nhà A trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế đúng 7h00 ngày 27 tháng 12 năm 2015 để làm thủ tục và dự thi. Lịch thi dự kiến: 7h30 sáng ngày 27/12/2015 thi môn Thực hành tiếng, 14h00 chiều 27/12/2015 thi môn Ngôn ngữ học.

2. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 12 năm 2015 học viên liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính trường ĐH Ngoại ngữ để nộp học phí (nếu chưa nộp đủ học phí 05 kỳ đối với sinh viên Bằng 2 và 08 kỳ đối với sinh viên VLVH) và lệ phí tốt nghiệp là: 200.000đ/học viên (hai trăm ngàn đồng). Những học viên nào chưa nộp đủ học phí và  lệ phí thi tốt nghiệp hoặc chưa đủ điểm các học phần sẽ không được dự thi. Những học viên các khóa trước xin thi tốt nghiệp đợt này (kể cả thi lần 1 và lần 2) sẽ nộp theo mức ở trên.

3. Khi đi thi, học viên phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh để xuất trình, mang theo bằng đại học gốc để đối chiếu nếu cần.

4. Học viên liên hệ với chuyên viên chuyên viên Trương Văn An (DD: 0905334446) để kiểm tra lại toàn bộ điểm học phần (kết quả hết học phần phải đạt từ 5,0 trở lên đối với tất cả các học phần trong chương trình đào tạo mới đủ điều kiện về điểm để dự thi tốt nghiệp), nếu thiếu phải bổ sung trước ngày 20/12/2015. Sau thời hạn nói trên phòng Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm nếu học viên không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

5. Từ nay đến thời gian thi tốt nghiệp, học viên các lớp này phải thường xuyên theo dõi danh sách đủ điều kiện dự thi, danh sách phân phòng thi và số báo danh và các thông tin bổ sung khác ở trên trang web của Trường Đại học Ngoại ngữ Huế (hucfl.edu.vn/vi/ (trang web mới), vào mục Đào tạo / Đào tạo bậc đại học).

Đề nghị tất cả học viên có liên quan quan tâm thực hiện./.

(Ghi chú: Lệ phí tốt nghiệp tính bắng tổng chi phí của mỗi lớp chia cho số học viên của lớp đó nên mức thu không giống nhau). 

Tải đơn xin TN lần 2 ở file đính kèm

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 1.352
Tổng số lượt truy cập: 8.320.453