Lưu ý cho sinh viên năm 1 nhập học bổ sung đợt 1 17-09-2016

Lưu ý cho sinh viên năm 1 nhập học bổ sung đợt 1:

Tất cả sinh viên năm 1 nhập học bổ sung đợt 1 lưu ý thêm những vấn đề sau khi đăng ký lớp học phần (xem file đính kèm số 1). Sinh viên năm 1 Ngôn ngữ Trung Quốc và Sư phạm Tiếng Trung học học phần Ngữ âm văn tự trong mấy tuần đầu theo thời khóa biểu sau (file số 2).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.660
Tổng số lượt truy cập: 8.320.418