Nộp bảng báo cáo thống kê tình hình vay vốn sinh viên năm học 2016-2017 (lần 2) 25-04-2017

Vừa qua, Trường đã ban hành Công văn số 215/ĐHNN-CTHSSV ngày 22/3/2017 về việc nộp bảng báo cáo thống kê tình hình vay vốn sinh viên năm học 2016-2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều lớp chưa nộp báo cáo theo quy định (kể cả những lớp không có sinh viên vay vốn) làm ảnh hưởng đến công tác thống kê của Trường. (Có danh sách kèm theo)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 813
Tổng số lượt truy cập: 5.072.002