Quy định đào tạo ĐH & CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của ĐHH 28-08-2017

Xem chi tiết file đính kèm

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 2.892
Tổng số lượt truy cập: 7.875.388