Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 23-07-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cụ thể như sau:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 133
Tổng số lượt xem trang này: 879
Tổng số lượt truy cập: 10.900.591