Rà soát thẻ BHYT của sinh viên năm học 2016-2017 (lần 2) 28-02-2017

Vừa qua, Trường đã ban hành Thông báo số 47/TB-ĐHNN ngày 06/02/2017 về việc rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2016-2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế năm học 2016-2017 theo qui định của Nhà trường. (Có danh sách kèm theo)

Nay, Trường yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách nêu trên nếu đã có thẻ bảo hiểm y tế (đã nộp tại địa phương hoặc tại Nhà trường) khẩn trương mang đến Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) để đối chiếu trong thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/3/2017 (Thứ 6). Quá thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật và sinh viên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi đánh giá điểm rèn luyện cuối kỳ, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo để Ban cán sự các lớp truyền thống phổ biến cho những sinh viên thuộc đối tượng trên được biết và thực hiện./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 42
Tổng số lượt xem trang này: 1.481
Tổng số lượt truy cập: 5.071.812