Sinh hoạt chính trị và triển khai kế hoạch năm học 2015 -2016 28-09-2015

7 Nhiệm vụ trọng tâm then chốt, đó là phát biểu của TS Bảo Khâm - Bí thư đảng ủy – Hiệu trưởng tại buổi sinh hoạt chính trị và triển khai kế hoạch cho năm học 2015 – 2016 được diễn ra sáng nay (4/9), tại hội trường Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế với sự tham gia của toàn thể VC – HĐLĐ Nhà trường.

Hoàn thành công tác bổ nhiệm và bổ sung nhân sự cho nhiệm kỳ mới, bổ sung kịp thời quy chế chi tiêu nội bộ, đặc biệt nâng hệ số phụ cấp cho viên chức khối hành chính; công tác tuyển sinh đạt được chỉ tiêu đề ra; hoàn thành xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, bổ sung quy chế nội bộ để phụng dưỡng suốt đời 01 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại KV2 phường An Đông, TP Huế. Các vấn đề còn tồn tại: Các trung tâm hoạt động chưa có hiệu quả; chưa xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong Trường; nề nếp làm việc và giảng dạy của viên chức có lúc chưa có hiệu quả… Đó là đành giá tổng quát về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của TS Bảo Khâm - Bí thư đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường.

 
TS Bảo Khâm Bí thư đảng ủy - Hiệu trưởng phát biểu tại hội trường 

 

Các nội dung cơ bản trong 7 nhiệm vụ trong tâm của năm học mới đó là:

1, Tiếp tục triển khai Nghị quyết 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự đúng các quy định, quy chế của cấp trên đề ra; triển khai thành lập mới và quy hoạch lại các trung tâm.

3. Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, đây là vấn đề then chốt được “hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học” nhân kỷ niệm 11 năm thành lập Trường đề ra.

4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nhằm đưa thực tiễn của các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn.

5. Công tác hợp tác quốc tế cần được đẩy mạnh, đặc biệt triển khai ký kết hợp tác về giáo dục với các đối tác như Thái Lan, Lào…

6. Công tác Kế hoạch tài chính: Khẩn trương xây dựng quy chế, quy định để đến năm 2018 tự chủ về tài chính; đẩy mạnh công tác tiết kiệm chi tiêu nội bộ.

7. Về cơ sở vật chất: Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đáp ứng mục tiêu đào tạo trong giai đoạn hiện nay của Nhà trường.

 
Ông Phùng Vinh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội trường 

 

Tiếp đó toàn thể đảng viên,  VC – HĐLĐ Nhà trường được Ông Phùng Vinh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo về những nội dung:

-          Những nội dung cơ bản của công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2013 theo tinh thần Nghị quyết 37- NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ chính trị, những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

-          Tình hình kinh tế xã hội sau 5 năm thự hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV.

-          Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 1.691
Tổng số lượt truy cập: 8.242.900