CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

2. Tình hình đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý 

 

Đội ngũ cán bộ

Số lượng

Cán bộ giảng dạy

206

Cán bộ giảng dạy làm công tác quản lý, nhân viên

94

Tổng cộng

300

 

Tổng số CBGD có học hàm, học vị hoặc đang học cho đến năm 2017:

04 PGS

35 TS chủ yếu học hoặc đã thực tập tại Hoa Kỳ, Anh, Úc, Nga, Pháp, ..

15 NCS tại nước ngoài (Úc, Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản).

07 NCS đang học trong nước

138 ThS chủ yếu học tại Úc, Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản,…

02 ThS đang học ở trong nước

23 ThS đang học ở nước ngoài

29 Giảng viên chính

177 Giảng viên

111 Đảng viên


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 1.281
Tổng số lượt truy cập: 5.291.109