I. KHÁI QUÁT VỀ ĐẠI HỌC HUẾ

1. Thư của Giám đốc Đại học Huế

2. Khái quát về Đại học Huế

3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Đại học Huế

4. Lãnh đạo Đai học Huế, các trường, khoa và phân hiệu 

-   Ban Giám đốc Đại học Huế

-   Ban Giám hiệu các trường, khoa và phân hiệu

5. Các ngành đào tạo đại học

6. Các ngành đào tạo sau đại học

7. Học bổng dành cho sinh viên

8. Một số tổ chức chính quyền, đoàn thể và đơn vị hỗ trợ sinh viên

 

II. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ-ĐẠI HỌC HUẾ

1. Lời chào mừng của Hiệu trưởng

2. Ban lãnh đạo Trường

3. Vài nét về lịch sử Trường

4. Sứ mạng của Trường

5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

6. Hiện trạng cơ sở vật chất và khuôn viên Trường

7. Các ngành đào tạo

 

III. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

1. Kế hoạch đào tạo

2. Kế hoạch công tác hssv

3. Kế hoạch đoàn hội

 

IV. DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2017-2018

 

V. QUY CHẾ, QUY ĐỊNH 

1. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ CQ theo hệ thống tín chỉ

2. Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

3. Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học

4. Quy chế công tác học sinh sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, TCCN

5. Quy chế công tác học sinh sinh viên nội trú các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

6. Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên

 

VI. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khoa Tiếng Anh

2. Khoa Tiếng Nga

3. Khoa Tiếng Pháp

4. Khoa Tiếng Trung

5. Khoa Quốc tế học

6. Khoa Việt nam học

7. Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc

8. Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 5.285
Tổng số lượt truy cập: 9.814.444