Thời gian cấp phát chứng nhận NLNN Quý 1 - năm 2017 24-03-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc cấp phát chứng nhận năng lực ngoại ngữ đợt thi 26/02/2017 và các đợt khác, kế hoạch cụ thể như sau:

Thời gian phát chứng chỉ : thứ ba và thứ năm (trong giờ hành chính);

Đợt thi 26/02/2017 bắt đầu phát từ 30/03/2017

Địa điểm cấp phát : Phòng AI.3 – (Phòng 3, tầng 1, giảng đường A) - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

Liên hệ: 02343.827.050, gặp CV. Tâm;

Lệ phí cấp phát: 50.000đ/1CC

Lưu ý:

1. Từ năm 2017 trở đi, sau mỗi quý thi, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ công bố danh sách thí sinh được công nhận và cấp chứng nhận (Certificate) tại Website: hucfl.edu.vn/vi, menu Đào tạo/mục Tin Đào tạo. Các đơn vị, cá nhân có thể thẩm tra đối chiếu số chứng nhận tại địa chỉ trên. (File đính kèm)

2. Đối với những thí sinh đã đăng ký thi đề 3 bậc (3-5), Trường chỉ in cấp những thí sinh đạt đúng bậc đã đăng ký, nếu có nhu cầu nhận chứng nhận cấp độ đã đạt được, xin vui lòng đăng ký hoặc liên hệ tại địa điểm trên (có thể lựa chọn đợt thi đạt kết quả cao nhất).

- Thời gian đăng ký làm chứng nhận: Từ 24/03/2017 đến hết 31/03/2017;

- Lệ phí: 50.000đ/1CC

- Thời gian phát chứng chỉ đăng ký: từ 04/04/2017 (trong giờ hành chính); 

Đề nghị thí sinh khi đến nhận chứng nhận, mang theo chứng minh hoặc thẻ dự thi, những trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác và thực hiện đúng thời gian và địa điểm nêu trên.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.399
Tổng số lượt truy cập: 8.320.210