Thông báo ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ 21-01-2022

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (cụ thể thông báo xem trong file đính kèm).

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 655
Tổng số lượt truy cập: 10.900.128