Thông báo ban hành Quy định công nhân học phần, tín chỉ trong các chương trình đào tạo đại học tại các đơn vị thuộc ĐHH 07-11-2018

Đại học Huế ban hành Quy định công nhân học phần, tín chỉ trong các chương trình đào tạo đại học tại các đơn vị thuộc, cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 814
Tổng số lượt truy cập: 7.416.511