Thông báo bổ sung hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 và các đối tượng chính sách bổ sung khác 03-01-2019

Trong học kỳ I năm học 2018 – 2019, Trường đã tiến hành thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập; chính sách giáo dục đối với người khuyết tật) cho sinh viên hệ chính quy các khóa K12, K13, K14, K15. 

Để có cơ sở tiếp tục thực hiện chế độ chính sách trong học kỳ tiếp theo cho các đối tượng này, đề nghị những sinh viên thuộc đối tượng Hộ nghèo, Tàn tật-nghèo hoặc Tàn tật-cận nghèo, Dân tộc thiểu số-nghèo hoặc Dân tộc thiểu số-cận nghèo (có danh sách kèm theo) khẩn trương bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV Trang) trước ngày 18/01/2019 (Thứ 6). Trường sẽ không xem xét các trường hợp nộp quá hạn nêu trên.

Ghi chú: Đối với những sinh viên thuộc đối tượng chính sách nhưng vẫn chưa làm hồ sơ, đề nghị khẩn trương nộp các giấy tờ liên quan để được hưởng các chế độ theo quy định.

Đây là công việc quan trọng liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho sinh viên được biết để thực hiện đúng thời hạn./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 24
Tổng số lượt xem trang này: 2.014
Tổng số lượt truy cập: 7.257.000