Thông báo bổ sung hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 và các đối tượng chính sách bổ sung khác (lần 2) 24-01-2019

Ngày 03/01/2019,  Nhà trường đã ban hành Thông báo số 04/TB-ĐHNN “Về việc bổ sung hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 và các đối tượng chính sách bổ sung khác”. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định, làm ảnh hưởng đến công tác giải quyết chế độ chính sách của Trường (có danh sách kèm theo).

Để có cơ sở giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên thuộc đối tượng Hộ nghèo, Dân tộc thiểu số-nghèo hoặc dân tộc thiểu số-cận nghèo theo quy định, Trường yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo khẩn trương nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 về Trường qua Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) hạn cuối ngày 15/02/2019. Nhà trường sẽ không xem xét các trường hợp nộp quá thời hạn nêu trên. Đối với các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2019, yêu cầu các sinh viên có trách nhiệm báo cáo về Trường để Trường dừng việc chi trả các chế độ có liên quan của sinh viên.

Ghi chú: Đối với những sinh viên thuộc đối tượng chính sách nhưng vẫn chưa làm hồ sơ, đề nghị khẩn trương nộp các giấy tờ liên quan để được hưởng các chế độ theo quy định.

Đây là công việc quan trọng liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp phổ biến Thông báo này đến tất cả sinh viên./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 791
Tổng số lượt truy cập: 7.418.233