Thông báo bổ sung hồ sơ sinh viên khóa 16 (lần 2) 21-05-2020

Trường đã ban hành Công văn số 1256/ĐHNN-CTHSSV ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc bổ sung hồ sơ sinh viên khóa 16 (2019-2023). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo).

Để hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên theo quy định hiện hành, đề nghị lãnh đạo các Khoa phổ biến và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống tập hợp bản sao có chứng thực các giấy tờ còn thiếu và giấy khám sức khỏe của các sinh viên có tên trong danh sách nêu trên; nộp về Trường qua Phòng Công tác sinh viên (gặp chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang) hạn cuối ngày 02 tháng 6 năm 2020. Những trường hợp không nộp bổ sung hồ sơ đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các Khoa, Lớp trưởng các lớp truyền thống quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 794
Tổng số lượt truy cập: 8.032.465