Thông báo bổ sung hồ sơ sinh viên khóa K14 24-01-2018

Qua quá trình rà soát hồ sơ của sinh viên khóa 2017-2021 (khóa K14), Nhà trường nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo).

Để hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên theo quy định hiện hành, đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý CTSV theo dõi, phổ biến đến các sinh viên khóa K14 (có tên trong danh sách) khẩn trương bổ sung bản sao chứng thực các giấy tờ theo yêu cầu và giấy khám sức khỏe tại lớp trưởng. Yêu cầu lớp trưởng các lớp tập hợp hồ sơ, lập danh sách các sinh viên nộp bổ sung và nộp về Trường qua phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) trước ngày 06 tháng 02 năm 2018. Những trường hợp không nộp bổ sung hồ sơ đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, Trợ lý CTSV, ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 30
Tổng số lượt xem trang này: 1.474
Tổng số lượt truy cập: 5.305.779