Thông báo bổ sung hồ sơ sinh viên khóa K15 07-01-2019

Qua quá trình rà soát hồ sơ của sinh viên khóa 2018-2022 (khóa K15), Nhà trường nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo).

Để hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên theo quy định hiện hành, đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp bản sao chứng thực các giấy tờ còn thiếu và giấy khám sức khỏe của các sinh viên theo danh sách nêu trên; nộp về Trường qua phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV Trang) trước ngày 21 tháng 01 năm 2019. Những trường hợp không nộp bổ sung hồ sơ đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.345
Tổng số lượt truy cập: 7.257.483