Thông báo bổ sung hồ sơ sinh viên khóa K15 (lần 2) 19-02-2019

Mặc dù Trường đã ban hành Công văn số 28/ĐHNN-CTHSSV ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc bổ sung hồ sơ sinh viên khóa K15. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo).

Để hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên theo quy định hiện hành, đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên khẩn trương nộp bản sao chứng thực các giấy tờ còn thiếu và giấy khám sức khỏe về Trường qua phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV Trang) hạn cuối ngày 22/02/2019. Những trường hợp không nộp bổ sung hồ sơ đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật.

Đề nghị Lãnh đạo các khoa, Ban cán sự các lớp thông báo để sinh viên biết và thực hiện./.

Ghi chú: Sinh viên có thể khám sức khỏe tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung Ương Huế và Bệnh viện Hoàng Viết Thắng.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 839
Tổng số lượt truy cập: 7.271.102