Thông báo bổ sung hồ sơ sinh viên khóa K16 30-12-2019

Qua quá trình rà soát hồ sơ của sinh viên khóa 2019-2023 (khóa K16), Nhà trường nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo).

Để hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên theo quy định hiện hành, đề nghị Lãnh đạo các Khoa phổ biến và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống tập hợp bản sao có chứng thực các giấy tờ còn thiếu và giấy khám sức khỏe của các sinh viên có tên trong danh sách nêu trên; nộp về Trường qua phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang, máy số 03) hạn cuối ngày 17 tháng 01 năm 2020. Những trường hợp không nộp bổ sung hồ sơ đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

Lưu ý: Đối với trường hợp sinh viên chưa khám sức khỏe có thể đến khám tại các Bệnh viện sau: BV Trường Đại học Y – Dược Huế, BV Trung ương Huế, BV đa khoa Hoàng Viết Thắng.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 1.758
Tổng số lượt truy cập: 8.032.309