Thông báo bổ sung hồ sơ thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2017-2018 17-01-2018

Trong HKI năm học 2017-2018, trường đã thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập; chính sách giáo dục đối với người khuyết tật) cho sinh viên chính quy các khóa K11, K12, K13, K14. (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 2.164
Tổng số lượt truy cập: 5.305.762