Thông báo bổ sung hồ sơ thực hiện chế độ chính sách học kỳ II năm học 2017-2018 (lần 2) 27-03-2018

Vừa qua, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 58/TB-ĐHNN ngày 16 tháng 01 năm 2018 về việc bổ sung hồ sơ thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định, làm ảnh hưởng đến công tác giải quyết chế độ chính sách của Trường (có danh sách kèm theo).

Để có cơ sở giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên theo quy định, Nhà trường yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách nêu trên khẩn trương nộp giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2018 về Trường qua Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) hạn cuối ngày 06/4/2018 (thứ Sáu). Nhà trường sẽ không xem xét các trường hợp nộp quá thời hạn nêu trên. Đối với các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo trong năm 2018, yêu cầu các sinh viên có trách nhiệm báo cáo về Trường để Trường dừng việc chi trả các chế độ có liên quan của sinh viên.

Ghi chú: Đối với những sinh viên thuộc đối tượng chính sách nhưng vẫn chưa làm hồ sơ, đề nghị khẩn trương nộp các giấy tờ liên quan để được hưởng các chế độ theo quy định.

Đây là công việc quan trọng liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp truyền thống phổ biến Thông báo này đến tất cả sinh viên./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 31
Tổng số lượt xem trang này: 1.293
Tổng số lượt truy cập: 5.305.802