Thông báo bổ sung mẫu kê khai thu BHYT của sinh viên K15 31-08-2018

Căn cứ công văn số 843/HDLN YT-CC-LĐTB&XH-GD&ĐT-ĐHH-BHXH, ngày 08/08/2018 về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

Đề nghị những sinh viên năm 1 (K15) đã đăng ký tham gia BHYT tại Trường trong năm học 2018-2019 thực hiện kê khai theo mẫu TK1-TS (mẫu ở file đính kèm) nộp cho lớp trưởng. Lớp truởng tập hợp lại và nộp cho Phòng y tế ( phòng B.I.7 ) trước ngày 07/09/2018.

Vậy Phòng Công tác – Sinh viên, Phòng Kế hoạch – Tài chính đề nghị sinh viên các lớp thực hiện thông báo trên theo đúng thời gian quy định. Nếu sinh viên nào không thực hiện thì nhà Trường không đảm bảo sinh viên đó có thẻ BHYT đúng hạn thẻ đã nộp.

Lưu ý: Sinh viên có thể lấy file TK1-TS ( đính kèm thông báo này ) hoặc nhận mẫu giấy tại Phòng Y tế ( phòng B.I.7 ) để bổ sung thông tin chi tiết làm thẻ BHYT.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 3.263
Tổng số lượt truy cập: 5.294.455