Thông báo bổ sung thông tin để cấp chứng chỉ GDTC 18-10-2018

Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2018-2019 cho sinh viên khối không chuyên của Khoa GDTC, khoa sẽ xét cấp chứng chỉ GDTC đợt cuối cho sinh viên tuyển sinh từ 2015 trở về trước (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 748
Tổng số lượt truy cập: 7.416.257