Thông báo buộc sinh viên thôi học do nghỉ học không phép 08-10-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách sinh viên buộc thôi học do nghỉ không phép, xem chi tiết file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 1.516
Tổng số lượt truy cập: 5.309.348